6998692813 Γληνού 34, Εύοσμος jitaruaurel.4@gmail.com